Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Organizacija Crvenog križa Grada Vrbovsko osnovana je 15. srpnja 1958. godine. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

STATUT GDCK VRBOVSKO

STATUT DCK PGŽ

STATUT HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

ETIČKI KODEKS HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

ZAKON O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU